Hallingmarken info

HALLINGMARKEN 2019 4-7. Juli 

Årets store dugnad i Nesbyen IL nærmer seg!

Mye av klubbens økonomiske grunnlag blir lagt på Hallingmarken. Alle som selv er aktive eller har aktive barn i Nesbyen Idrettslag plikter å ta inntil to vakter pr. familie under marken.

I år så er det vakter i restaurantteltet, vaffelbua, potetbua, sjauere, billettvakter, ordensvakter, teltoppsetting i forkant og rydding klargjøring i forkant.

VIKTIG! Hvis du ikke har anledning til å ta den vakten du har fått tildelt under marken må du selv skaffe stedfortreder. Alle vakter er publisert på hjemmesiden og vaktlistene blir også sendt ut pr.post eller utlevert sammen med inngangsbilletter. Bytter du vakt, må du huske å bytte inngangsbillett med den du bytter med. Det vil heller ikke i år bli anledning til at kontoret ordner opp i dette! Noen endringer på navn/vakter vil forekomme.

Dere som har vakt som billettkontrollører, ordensvakter etc. skal ikke ha inngangsbillett, men melder seg på HM-kontoret ved venstre side for inngangen ved oppstart av vakt. Har du lyst på vakt, men ikke blitt satt opp? ta kontakt med helge@nesbyenil.no

Da håper vi at 2019 skal bli nok et godt markensår for Nesbyen IL!