Barneidrett 2021/2022

 

Barneidretten går nå på onsdager kl 17-18. med Cathrine Sognefest Haraldset som ansvarlig.

Barneidrett er for barn fra 0 til 6 år.

Barneidrett det er:
 Oppvarming til musikk.
 Sansemotorikk - gjøre ulike øvelser til musikken.
 Apparater
 Lek med bom, tau, ringer, tjukkas osv.
 Avslutning med lek:
 Fangeleiker som sisten, haien kommer, bjørnen sover osv…

Barna må ha på seg idrettsklær og innesko. 

For å delta på barneidretten må barnet være medlem av NIL enten gjennom eget medlemsskap ( 300,- ) eller familiemedlemssskap ( 600,- )

Medlemsskap i NIL går på hele kalenderår 1/1-18 - 31/12-18, 

I tillegg så kommer det en aktivitetsavgift på 200,- pr sesong fra etter høstferien til ca påske.

Faktura på dette blir sendt på mail til foresatte.

Barneidretten og medlemsskap gjør IKKE at det blir noe dugnad.

Dugnad i NIL tilkommer først når barnet blir aktiv i en idrett etter at barnet er i skolealder.