Foreldrevett i NIL Håndball

-          Vær positiv, engasjert og interessert i det som skjer på trening og kamp

-          Møt opp på hjemmekampene!

-          Husk å oppmuntre hele laget både når de vinner og taper.

-          Sørg for riktig mat, utstyr og at de kommer tidsnok til trening og kamp.

-          Viktig med nok søvn før kamp og trening!

-          Ikke kritiser dommeren, men se på han/henne som en som kan hjelpe spillerne til å bli bedre.

-          Godta måten lagledelsen tar ut laget på. Hvis du lurer på noe spør treneren i forb.m. neste trening.

-          Spør hva du kan gjøre for laget!

-          Vær lojal overfor treneren. Ta opp uoverensstemmelser direkte med treneren og ikke med barnet/spilleren.