Arbeidsbeskrivelse turneringsleder

Turneringslederen er den som har hovedansvaret i forbindelse med avviklingen av seriekamper i Nesbyen Idrettshall. Han utdanner personer som bemanner sekretariatet i forb.m. seriekamper og sørger for at rammene omkring avviklingen av kampene er på plass.

Arbeidsoppgaver:
- Etter behov utdanne nye sekretærer til sekretariatet. 

- Hvert lag som spiller i regionsserien må i utgangspunktet stille med en foreldre som blir utdannet til sekretær.

- Holde seg oppdatert i forhold til regelendringer.

- Sørge for å få dommerpenger fra kontoret og oppbevare dommerregninger.

- Innberette kampresultat pr. telefon.

Arbeidsoppgaver for sekretær på kampdag:
1. Låse opp hallen/garderober en time før kampstart (nøkkel kan evt. hentes på Esso)

2. Gjøre klar sekretariatet.

3. Ta frem kioskkasse og inngangskasse.

4. Fungere som sekretær og speaker i forbindelse med seriekamper.

5. Påse at hallen er ryddet etter seriekamper og sette kioskkasse og inngangskasse på plass.

6. Sjekke og låse garderober og hall.


Arbeidsoppgaver kioskansvarlig

Kioskansvarlig har hovedansvaret for driften av NIL Håndball sin kiosk. Dette innebærer ikke at du hele tiden skal stå i kiosken i forbindelse med arrangementer men at kiosken er gjort klar og fyllt opp med varer.


Dog må du være tilgjengelig på dagen i forbindelse med de de to store serieomganger i Gjensidige Hallingdalserien (høst/vår).


Arbeidsoppgaver:
- Salg av type varer besluttes på styremøte i august.

- Før første seriekamp fylles kiosken med varer og pris fastsettes i samarbeid med daglig leder. Prisliste skrives av daglig leder og henges opp av ham. 

- Varer kjøpes på KIWI. Ved innkjøp merkes kassebon med "NIL Håndball kiosk". Kassebon legges i hylla til daglig leder. 

- Kioskansvarlig får nøkkel til hallen, kiosk og materiellrom. (K5, K6, K7)

- Daglig leder sørger for kasse med vekslepenger. Kassen står i materiellrom. 

- Daglig leder teller opp kassen etter at det har vært arrangement og setter pengene i banken.

- Kioskansvarlig må i løpet av sesongen være obs på om det er varer nok i kiosken og evt. kjøpe inn nye varer.

- Kioskansvarlig må i løpet av sesongen holde øye med kopper, servietter osv osv. Inkjøp av dette gjøres av daglig leder.

- Daglig leder har ansvar for å sende endringer i kampoppsett til kioskansvarlig. Kioskansvarlig har ansvar for å holde seg oppdatert mht til dette.


Arbeidsoppgaver salg av Ullmax-produkter

Salg av Ullmax produkter har de siste årene tilført NIL Håndball mange tusen kr. Som koordinator og ansvarlig for salget bidrar du med din innsats til at økonomien i håndballgruppa er velfungerende og aktivitetsavgiften kan holdes på et lavt nivå.
August:
-          Sjekk om det er nok bestillingslister, og om det er kommet nye produkter som ikke er med på listene vi har.
-          Du bør også ha ca 40 oppdaterte kataloger.
-          Gå inn på  www.ullmax.no, og logg inn.
-          Brukernavn og passord får du ved henvendelse til NIL`s kontor.
-          Bestillingslister og kataloger kan bestilles på samme sted som man bestiller klær. (til slutt på listen)
 
september:
Hvis alt er ok (eller når nye kataloger og lister er kommet) kan de ulike arbeidsplassene kontaktes, og da avtales når (og om) en kan levere veskene /stativene der for en uke (som før) De ulike stedene som har hatt vesker de siste årene er ; 

  • Nes Barneskole
  • Nes ungdomsskole
  • Rukkedalen Friskole
  • Elverhøy
  • Defa
  • Protan
  • Servicetorget
  • Nes kommunehus
  • Hallingregnskap
  • Barnehagene

             Det er flott dersom en kan få avtale med enda flere arbeidsplasser!
 
sept/okt:
-          Veskene må bringes og hentes de neste ukene, og det er greit om ullmaxansvarlig henger opp klærne på kantinen/ der vi får anvist plass.
-          Legg også 5 kataloger frem, og heng opp aktuelle plakater.
-          Legg bestillingslistene godt synlig!
 
oktober:
-          Bestillingslistene som er ferdig utfylt merkes med arbeidsplassens navn, og samles etter hvert.
-          Dersom en har mange og store bestillinger, kan en bestille en varelevering før alle listene er kommet inn. Men dersom en kan vente til ordren er på over 10.000 netto (sum på bestillingen), får vi varene fraktfritt!
-          Dette må også vurderes i forhold til om varene skal leveres ut før jul, osv.
 
Bestilling av produkter hos Ullmax
-          Før en logger inn for å bestille er det lurt å samle alle bestillinger på en liste.
-          Noter hvor mange av hvilken str. på hvert plagg.
-          Gå deretter inn og handl.
-          Vær obs på at det lett blir feil på bestillingen dersom en går tilbake til et plagg og legger til en til, eller trekker fra etter å ha bestilt.
-          kontroller nøye den endelige bestillingen før den sendes!!  
-          Plastposer kan også bestilles nå. De brukes når en pakker varene til hver enkelt.
 
november:
-          Ta godt vare på alle bestillingslister, og saml arbeidsplassene hver for seg.
-          Når varene kommer skal en legge en kopi samt giro med forfallsdato og sum sammen med hver klespakke. 
-          Noter samtidig ned på en liste hvert navn og hvor mye de skal betale. Denne listen skal Astrid ha på kontoret! Hun kontrollerer om kundene har betalt og purrer ved vet manglende betaling.
-          Alle posene til hver arbeidsplass merkes med navnet til kjøperen utenpå, og leveres til arbeidsplassen. (Send evt en bestilling etter jul ved behov.)