Kioskvakter

Hver treningsgruppe får ved sesongstart sin egen kioskkasse og kiosknøkkel.
Denne utleveres av daglig leder til lagleder.

Hver treningsgruppe må ta noen vakter i kiosken i løpet av sesongen.
Dette blir vanligvis i forbindelse med lagenes egne kamper.

Det er lagleder sitt ansvar å bygge opp et vakt-system i sin aldersklasse.
 
KIOSKANSVARLIG:

Jannice Haugo sørger for at det er varer i kiosken.
 
Priser på varer ser dere på plakatene.
 
Etter at dere er ferdige med en kioskvakt.
- Tell opp kassen.
- Legg beløpet for dagens salg i en konvolutt.
- La vekslepenger ligge i kassa.
- Husk at to personer skal underskrive / kvittere for opptellingen. Skjema ligger i kassa.
- Ta kassen med hjem.
 
Husk å få med nøklene til kioskbua!
 
Kassa avleveres til daglig leder før sommerferien eller etter siste seriekamp på høsten.