Økonomi

Hvert lag i NIL Fotball har sin egen spillerkonto.
 
Denne brukes til to ting:
 
            A.         Deltakeravgift i forb.m. cuper
            B.         Sosiale tiltak - Lagsfester, tilskudd til betaling av deltakeravgift på cuper, hytteturer, osv


 Trener og lagleder vil til en hver tid kunne få en oversikt over hva som står på lagets spillerkonto. Send en mail til idrettskontoret.
 
Dommerbetaling (kun 11`er lag)

  • Ingen kontant betaling fra og med sesong 2014. Se seriekamper

 

Lagspenger (spillerkonto)

  • Ved sesongstart opplyses trener og oppmann om saldoen for spillerkonto). Pengene står på en særskilt konto i banken. Trenger laget penger fra denne kontoen henvender man seg til kontoret. Penger på spillerkontoen kan selvfølgelig spares opp fra en sesong til den neste. For å kunne delta i aktivitetene i fotballgruppa må aktivitetsavgiften være betalt. Den kreves inn via bankgiro av kontoret i løpet av mai. Det er derfor meget viktig at spillerlisten blir ajourført av trenerne/oppmenn i april/mai. Det er den kontoret bruker som grunnlag for oppkrevingene.  OBS OBS Aktivitetsavgiften sendes via e-post!!!


Aktivitetsavgift sesong 2018:
Vi har fått positive tilbakemeldinger vedrørende aktivitetsavgift og lodd og derfor fortsetter vi med det samme opplegg som tidligere:

Aktivitetsavgift: 

  • 6/7 år: kr. 200,- ,
  • 8-10 år: kr. 500,-
  • 11/12 år: kr. 800,-
  • 13/16 år: kr. 1.300,-