Seriekamper NIL Fotball

Kjøring til bortekamper

-          Det forventes at foreldrene bytter på å kjøre til bortekamper.
 Nesbyen Idrettslag deltar i Buskerud Fylkeskommunes "Ta vare - kampanje". Les mer om kampanjen
-          Kjøreliste kan lages på kontoret og bør deles ut i god tid før første bortekamp.
 
Flytting av seriekamper.
 
Hjemmekamp:
-          Se www.nesbyenil.no og link til hjemmekamper for å se når banen er ledig.
-          Kontakt motstander og avtal nytt spilletidspunkt.
-          Kontakt kontoret (daglig leder) og kontoret ordner resten (beskjed til krets/motstander/dommer)
-          Trener/lagleder får skriftlig beskjed fra kontoret når alt er på plass.
Bortekamp:
-          Kontakt motstander og avtal nytt tidspunkt.
-          Kontakt kontoret (daglig leder) med opplysning om nytt spilletidspunkt. (Kontoret ordner med kretsen/dommer)
-          Trener/lagleder får beskjed via mail når alt er på plass.
 
Dommerbetaling (Lag eldre enn 12 år)

-        Fra og med sesongen 2014 betales dommerne ikke mer med kontanter. Etter kampen avleverer dommeren dommerregning til laglederen som avleverer den til NIL`s kontor. Man kan også hvis man har anledning til det scanne dommeregningen og sende den med epost til post@nesbyenil.no                                                                     

Klubbdommere og rekruttdommere. (5`er og 7`kamper)
Dommerne innberetter selv til NIL`s kontor hvor mange kamper de har dømt. De får samlet betaling i juli og oktober. 
 
Etter siste seriekamp lager trener en kort årsrapport om sitt lag.Ved sesongavslutning avholdes et foreldremøte.
Dette meddeles kontoret.
Her besluttes hvem som skal være lagleder neste år og hvem som skal være styrerepresentant for treningsgruppen.
Rapporten sendes med mail til post@nesbyenil.no 
Sesongavslutning

-          Ved 5`er og 7`er kamper skal NIL selv stille med dommere.
-          Før sesongstart får hver trener/   oppmann en oversikt over hvem som skal dømme kampen
-          Er det problemer med en dommer - kontakt daglig leder
 
Spilledrakter.
-          Alle lag får før 1. seriekamp utlevert et sett spilledrakter.
-          Trener og lagleder har ansvaret for draktene.
-          Utleveres de til spillerne har laglederen ansvaret for å skrive opp hvem som får hvilken drakt.
-          Alle drakter samles inn rett etter siste seriekampen på høsten.
-          Laglederen har ansvaret for at de vaskes samlet og avleveres på kontoret.
-          Èn mistet drakt koster kr. 1.000,-. Pga av trykk osv.
 
Førstehjelpsutstyr
-          Hvert lag får utlevert sportstape og isposer på idrettskontoret
-          Trenger dere mer send en mail til post@nesbyenil.no
-          Lagledere og lagledere har ikke lov til selv å kjøpe inn ekstra isposer eller liknende hos Gullingsrud på NIL Fotball sin regning.