Foreldre- og Spillermøter

Alle lag må avholde minst to foreldremøter. Det første i forkant av seriestart og det siste etter at serien er ferdigspilt (slutningen av okt.) 

På det siste foreldremøte må det velges representant for aldersgruppen til styret. 
Temaer for foreldre/spiller-møter kan være:
           - Mål og innhold for treningen
 
           - Forventninger til spillerne og foreldrene.
 
           - Kjøring til bortekamper
 
           - Dugnad
 
          - Deltakelse i Cuper
 
         - Sosiale arrangementer for laget
 
Trenger dere hjelp (opplegg, saksliste, ideer, gjennomføring, invitasjon osv osv) forb.m. foreldremøter, kontakt daglig leder Han deltar også gjerne på møtet.