Ting du bør vite som trener/lagleder i NIL Fotball

2.1.  Trener/oppmannmøter
I løpet av året vil det bli avholdt 2 - 3 trener/oppmannmøter i idrettshallen.
Her vil dere få en mengde informasjon og det vil være muligheter for å utveksle erfaringer og få svar på  en lang rekke spørsmål.

Det er derfor svært viktig at dere deltar på disse møter. 
 

 
2.2. Spillerlister/Registrering av deltakertimer
Før seriestart får trener– og lagleder en spillerliste over laget, det er viktig at denne alltid stemmer. 

Spillerlisten danner grunnlaget for:
-  medlemskontingenten til hovedlaget
-  aktivitetsavgiften
-  vakter på Hallingmarken
Dere må derfor gi beskjed til kontoret hvis en spiller slutter eller det kommer nye spillere til - helst pr e-post.Spillerlisten kan også danne grunnlag for kjørelister. Si fra til kontoret hvis dere trenger hjelp til dette.
Dessuten får trenerne registreringsskjemaer over deltakertimer. Disse må utfylles etter hver trening og i forbindelse med cuper og bortekamper.
Dere kan laste ned skema for registrering av deltakertimer her: "vanlig trening"  "seriekamper og cuper"
 
2.4. NIL klær / NIL dresser
Treningsdresser og andre klubbklær bestilles via hjemmesiden. Se her!
 
2.5. Info om klubben og NIL Fotball
På foreldremøter og i annen sammenheng må dere reklamere for NIL sin hjemmeside. Her finner dere kampoppsett, treningstider, forventninger til spillerne og foreldrene mm. Hvert lag har sin egen hjemmeside.
 
2.6 Kjøpekort G-sport Gullingsrud
Alle spillere som har betalt sin kontingent til hovedlaget og sin aktivitetsavgift til fotballgruppa kan få et kjøpekort til G-Sport/Gullingsrud. Kortet gir 20% rabatt på fotballprodukter.