Regler angående potetsalg

Vedlikehold av potetvogner.
Vognene skal på årlig service etter at den siste potet dugnad er avsluttet dvs. Kjerringtorget.
Ansvarlig for service av potetvognene er materialforvalter i alpingruppa. 
 
Frakt av potetvogner og potetbua til og fra dugnadsplassen.
Material forvalter er ansvarlig for frakt av potetvognene og potetbua til og fra plassen.
 
Klargjøring av potetbua og vognene før dugnadene.
Potetbua skal rengjøres før hver dugnad.
De som står på lista som ansvarlige for dugnad står også ansvarlige for vask av bua før og etter hver dugnad.
Potetbua skal alltid overlates ren og klar til bruk dagen etter.
 
Påfylling av varer
Hovedansvarlig for dugnadene er også ansvarlig for påfylling av varer til og under dugnadene.
 
Vaktlistene
Hovedansvarlig for dugnadene har ansvar for å sende vaktlisten til klubbkontoret i god tid i forveien slik at alle som skal jobbe får beskjed om vakta si i god tid. Hovedansvarlig har også ansvar for alle søknader ang. dugnadene (plass, mattilsynet osv.) Hver enkelt tar ansvar for sin egen vakt, og om den eventuelt ikke passer med oppsatt tid eller dag må hver enkelt bytte innbyrdes og informere hovedansvarlig om det. Leder for alpingruppa skal sørge for å ha oppdaterte lister med alpingruppas medlemmer. (navn, etternavn, foreldre, tlf nr og e-post)Turist medlemmer skal stå på egen liste.
 
Potetpakking før dugnaden
Hovedansvarlig kaller inn til potetpakking til Hallingmarken.
Festspillene skal være ”pappa dugnad” og den ansvarlig for den skal kalle inn fedrene til potetpakking. Kjerringtorget skal være ”mamma dugnad ” og da skal mødrene pakke poteter. Potetene skal være på plass senest en uke før dugnad. Ansvarlige for dugnader på Festspillene og Kjerringtorget bestemmer dag for potetpakking og tar kontakt med de som skal pakke. Hovedansvarlig tar kontakt med de som har ansvaret for de dugnadene og bekrefter at potetene er på plass.
 
Potet baking
Den som er oppført på lista som ansvarlig skal ha ansvar for pakking av potetene og samtidig sørge for at de som selger har tilstrekkelig med tilbehør. Ansvarlig skal også sørge for at det er nok med bakte poteter. Ved behov skal potet vogna nr.2 tas i bruk.
 
Kassaoppgjør
Hovedansvarlig har tillatelse til å disponere alpingruppa sin konto under dugnadene og skal derfor sørge for veksle penger og nøkkel til nattsafen. Hver dag under dugnadene skal pengene være telt op av minst 2 personer, underskrevet av de som telte og leveres av ansvarlig til nattsafen. Alle pengene leveres til banken den siste dugnadsdagen, da på blanketten som det skrives dagens oppgjør skal det presiseres summen av vekslepenger. Øvrige dager leveres kun sedler.(1000kr i 100 lapper og 1000 kr i 50 lapper) kun mynter skal være igjen som veksle penger til dagen etter. Nattsafenøkkelen og pengeskrinet med vekslepengene skal ansvarlig dagen før levere til ansvarlig dagen etter. Etter at dugnaden er over skal pengeskrinet med kvitteringer leveres til hovedansvarlig.
 
Innkjøp av varer
Hovedansvarlig står for innkjøp av varer til dugnadene.
 
Ytelser
Alle som har vakt samt deres familie får gratis potet så lenge de er på vakt. Utenom det skal alle betale for poteter. Brus er gratis kun for dem som jobber den dagen.
 
Eventuelt
De som har vakt skal også sørge at det er rent og ryddig rundt potetbua. Sjekke søppel foran bua, og holde orden bak. P.g.a begrenset plass ved bua (gjelder spesielt Hallingmarken) skal det ikke settes sykler, store sekker, osv. verken ved potetvognene eller bak bua. Det er tross alt mat vi selger og vi skal holde det ryddig for oss selv, kundene og mattilsynet.
Hovedansvarlig skal være tilgjengelig på telefon under alle dugnadene. Telefon nummer til hovedansvarlig skal henge i bua.