Arbeidsoppgaver materiellforvalter

Oppgaver vår/sommer:

- Ledd/skrustaur ca 100 stk settes inn bua og tidtakerbrakka.
 
- Alle porter sjekkes

- Tidtakerutstyr/datautstyr pakkes ned og settes i skapet.

- Bestilling av treningsutstyr til vinteren (porter/flagg etter behov+ div)
 
- Bestille transport kranbil til potetbu fram og tilbake på Festspill,Hallingmarken og Kjerringtorg.
            
Vedlikehold av potetbu+ brakke og bu på Natten.
 
Oppgaver høst/vinter:  

- Bestilling av premier i November.
                                      
- Radioer,driller og isbor sjekkes.
                                      
- Porter,flagg vedlikholdes.