Støtteordninger til ungdomsmedlemmer

NIL`s ungdomsfond og økonomisk støtte til transport i forb.m. trening og konkurranser på krets- og landslag.
NIL har to støtteordninger

NIL`s ungdomsfond og transportstøtte i forbindelse med trening og kamp på krets- og landslagsnivå.

NIL`s ungdomsfond.

Transportstøtte i forbindelse med trening og kamp på krets- og landslagsnivå.

Medlemmer i NIL til og med 19 år vil i forbindelse med trening og konkurranse på krets- og landslagsnivå få dekket deres reisekostnader (kr. 1,90 pr. km eller faktiske reisekostnader eks. tog/fly)
NIL dekker ikke passasjertillegg eller bom / parkering.
Deltar flere NIL medlemmer i samme trening eller på samme lag betales kun reisegodtgjørelse til den/de som kjører.

Last ned kjørselsskjema her og send det med epost til post@nesbyenil.no