Kontingent og Aktivitetsavgift

For å drive med organisert idrett i NIL må man betale medlemskontingent til hovedlaget og aktivitetsavgift til den gruppe der man driver med sin idrett.
 
MEDLEMSKONTINGENT pr. 01.01.2018

for barn under 19 år og aktive voksne:             kr 300,- pr år.
Familiekontingent                                            kr 600,- pr år.                             
(far/mor og alle barn under 19 år):
 
Støttemedlemmer                                            kr 200,- pr år
 
Medlemskontingenten innkreves i januar / februar.