Styret i NIL Langrenn

Ove Grøndal
leder
ogrondal@yahoo.no

Arne Ryen
styremedlem
Arne.ryen@tine.no
Anders Halland
Styremedlem
andershalland@gmail.com

Mai Kristin Riise
Styremedlem
mkriise@yahoo.no

Knut Magne Rukke
Nestleder
kmrukke@yahoo.no
Bjørn Erik Fossen
Styremedlem
bjornef@outlook.com