NILs håndballskole

26.-28.september i Nesbyen Idrettshall
I høstferien arrangerer NIL Håndball håndballskole for gutter og jenter f. 07 - 03 (2.-7.kl)

Tid:                 Mandag 26. - onsdag 28. fra kl. 9 - 15
Pris:                kr.750,- (inkl. ball, T-skjorte, drikkeflaske og lunsj)

PÅMELDING        senest fredag 18.sep
(klink på linken - virker den ikke send en mail til post@nesbyenil.no mednavn på deltaker, fødselsår, mobilnummer til foresatt under håndballskolen, epost og evt. sykdommer vi skal ta hensyn til)

Alle deltakere vil få bekreftelse på mail når påmelding er mottatt!

Betaling:     2351 20 97758 senest mandag 21.september

Det må være min 25 deltakere og maks 50 deltakere. Så vær rask. Vi bruker "først til mølla - prinsippet"

Instruktører:    Ungdomstrenere i NIL Håndball

Og husk:         DU TRENGER IKKE Å HA SPILT HÅNDBALL FOR Å DELTA!!!!Tirsdag 22.september vil alle foresatte få tilsendt program for NILs håndballskole med info.