Velkommen til NIL HÅNDBALL

Her kan dere lese om håndballkultur, aktivitetsavgift, lisens og mye mer.


KJÆREFORELDRE OG SPILLERE.
Velkommen til NIL Håndball. Håndballgruppa i Nesbyen Idrettslag har tatt seg veldig opp i løpet av de siste 10 årene. Med byggingen av Nesbyen Idrettshall har håndballen i Nesbyen optimale trenings– og kampforhold.
I dag har gruppa ca. 140 aktive og 10 lag som deltar i seriespill. Våre damer spiller i 3.div og 2 lag deltar i Buskerud-serien, 6 lag i Gjensidige Hallingdal-serien og dessuten håndballskole for de aller minste.
Når man starter med en idrettsgren er det en lang rekke spørsmål som etter hvert dukker opp:
 
Hvilke forventninger har klubben til meg som spiller og oss som foreldre? Se SPORTSLIG PLAN NIL Håndball her.
Hva kan jeg gjøre for å støtte opp omkring mitt barn, laget og klubben?
Hva koster det?
Er man forsikret hvis uhellet er ute?
Hvis jeg har spørsmål–hvem kan jeg da spørre?
 
Med denne introduksjonen ønsker vi dere velkommen i vår gruppe. Vi håper at den vil gi dere et lite innblikk i hva håndballsporten dreier seg om.
Men håndballens sjel opplever man først en søndag i idrettshallen med liv og røre på tilskuerplassene og engasjement og aktivitet på og utenfor banen. For nesten ingen annen idrettsgren inneholder så mye spenning, drama og intensitet som håndball.
Vi håper at dere vil trives og bli en aktiv og engasjert deltaker i vår gruppe.
 
Styret - v/ Lene Tollefsen Hansen
NIL Håndball
 
HÅNDBALLKULTUR

Håndball er et lagspill der spillere, trenere, oppmenn og ledelsen er avhengige av hverandre.
Derfor må spillerne og trenerne - være sosiale
- være punktlige
- vise engasjement
- holde avtaler
- delta i det sosiale livet på og utenfor banen
- prioritere trening og kamp høyt
- melde forfall til trening og kamp
Vi forventer derfor at foreldrene bakker opp omkring disse holdninger og ikke minst tar aktiv del i å få dem gjennomført.
 
Det handler om holdninger

Lagspill inneholder alle de fasetter som man
finner i det ”virkelige livet”. I siste ende handler det om holdninger, om å stå på, om være en god kamerat og om å lære og ta ansvar for seg selv og sine medspillere.
TRENING
Det trenes mye i håndball. Håndball har blitt en teknisk avansert idrett, som stiller store krav til utholdenhet, smidighet og fysisk styrke. Det kan lyde avskrekkende, men for spillerne selv
oppleves det ikke slik.
Gjennom lek og masser av øvelser, der ballen er i sentrum, blir spillerne etter hvert dyktige til å kaste, springe og ikke minst falle.
Opp til 8 år trenes en gang om uken. Alle andre lag trener to/tre ganger pr uke.
SERIEKAMPER
Seriekamper er den viktigste delen av håndballsporten. Det er det vi trener for og det er i kampene vi ser, om vi har lykkes med vår trening.
Kampene spilles i helgen. 8 - 12 år spiller i Gjensidige Hallingdalserien. 13 år og eldre spiller utenfor dalen.
Når vi spiller på bortebane og har lang reise prøver vi i samarbeide med håndballregionen å få avviklet to kamper på en dag.


TRANSPORT
For de minste lag gjelder at foreldrene skifter på å kjøre til bortekamper. Trener/lagleder sørger for å sette opp kjøreliste slik at foreldrene blir varslet i god tid. Eldre lag oppfordres til å bruke buss til bortekamper utenfor dalen. Styret og administrasjonen hjelper med oppsett og avtaler.
KIOSKVAKT
I forbindelse med hjemmekamper har vi åpen kiosk. Foreldrene skifter på å stå i kiosken. Styret sørger for innkjøp. Overskudd fra kiosksalg går til lagskontoen og fordeles etter sesongen ut på de enkelte lag (spillerkonto)
SPILLERKONTO Hver lag har sin egen spillerkonto. penger tjent i forb.m. lagsdugnader går til denne kontoen. Pengene brukes til sosiale aktiviteter og reiser.
CUPER
Alle lagene drar på cup minst en gang om året. Det er viktig at alle spillerne deltar. Det er moro, styrker fellesskapet og gir spennende opplevelser.
 
HVA KOSTER DET? (aktivitetsavgift)
  Damer/J16/J15                                       kr. 1.100,-  
 
Herrer/G16/G15                                       kr. 1.100,-

Gutter 12:                                                 kr.    900,-
 
Jenter 12/13/14 :                                     kr.    900,-
 
Gutter 11/10/9/8 - Jenter 11/10/9/8:      kr.    500,-
 
Gutter og Jenter 6/7 år:                          kr.    250,- 


Gruppesponsor

Draktsponsorer