Klubbdommere NIL Fotball


Dommerkontakt og ansvarlig for utdanning av klubbdommere:
Vidar Botnen                                    913 36 793       

Klubbdommere:


Styret i NIL Fotball

Bjørnar Johansen
Leder NIL Fotball
bhj@baneservice.no