Saksliste årsmøte i Nesbyen Idrettslag mandag 19. mars kl. 19.00

Postet av Nesbyen Idrettslag den 11. Mar 2018

Saksliste årsmøte i Nesbyen Idrettslag

Til medlemmer i Nesbyen Idrettslag

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Nesbyen Idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 17/2-18.

Årsmøtet avholdes den 19/3-18 kl. 19.00 i Nesbyen Idrettshall.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand, herunder grupperegnskaper

Sak 10: Behandle forslag og saker

               Opptak av judo som egen gruppe i NIL                                    

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1              Styreleder

15.2              Nestleder

15.3              Øvrige styremedlemmer

15.4              Varamedlemmer

15.5              Revisor

15.6              Leder av valgkomiteen

15.7              Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

 

 

Saksdokumenter blir tilsendt ved henvendelse til NIL s administrasjon.

 

Med vennlig hilsen Styret i Nesbyen Idrettslag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.