Politiattest

Postet av Nesbyen Idrettslag den 22. Feb 2018

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest.

Nesbyen IL vil i dag sende ut skjemaet bekreftelse på formål som må legges ved i søknaden om politiattest. Ber om at alle som har trener eller laglederansvar i NIL søker om politiattest så snart som mulig og fremviser attest på NIL kontoret senest 23/3-18

Link til mer info finner dere her

Link til søknad på nett finner dere her


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.